Het creëren van een trouwceremonie is een heel persoonlijk proces. Een proces wat ik samen met het bruidspaar doorloop. Het gaat om hun. Hun verhaal dat verteld gaat worden. Vaak is het voor het eerst, dat er zo zeer na wordt gedacht over de woorden die zij hun leven en liefde kunnen geven.

Het is een gezamenlijke zoektocht naar de kern. Waar we vaak zoveel vrolijke anekdotes tegenkomen, de toevalligheden die zo hebben moeten zijn. Maar ook de uitdagingen die het leven ons geeft, niet schuwen. We zoeken naar de verbindingen tussen het bruidspaar en de belangrijke mensen om hun heen. We duiken in dromen en ambities. In de beste karaktertrekken en de schattige onhebbelijkheden.

In de voorbereiding van de trouwceremonie kom ik dichtbij het bruidspaar staan. Luister ik met aandacht, en stel ik juist die vragen die niet zo vaak gesteld worden. Bruidsparen krijgen van mij een uitgebreide vragenlijst om afzonderlijk van elkaar in te vullen. Dat geeft zoveel haakjes om op voort te borduren.

In het samenstellen van de ceremonie kijken we naar de opbouw, de mate van interactie, de muziek. Wie mogen er spreken naast mij. Willen jullie eigen geloftes uitspreken? We spreken over tradities, die we kunnen integreren. We brainstormen over: wat als er geen regels waren voor jullie trouwceremonie? We puzzelen over hoe we het nog persoonlijker kunnen maken.

Ik ga contact hebben met een aantal van jullie lievelingsmensen. Ik ga hen vragen naar jullie leven en liefde. Zij geven er vanuit hun kader weer andere woorden aan. Vaak vol liefde en trots. Maar hier zitten ook vaak zachte prikjes, die alleen zij mogen geven.

Ik neem alles mee in een prachtige balans. In een opbouw van de trouwceremonie, waar ruimte is voor diepgang in een vrolijk jasje. Waar jullie liefde en leven woorden krijgt.  Waar jullie gasten betrokken zijn, ook op de achterste rij. Van binnenkomst tot het einde van de ceremonie. We regisseren een pure beleving, rondom jullie ja-woord. Het hoogtepunt van jullie dag.

Worden jullie heel enthousiast over mijn werkwijze als ceremoniespreker? Dan maak ik graag kennis met jullie! Let’s meet!